Το πολίτευμα της Κύπρου είναι η Προεδρική Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος αποτελεί τον Αρχηγό του Κράτους. Οι εκλογές για την ανάδειξη του προεδρικού αξιώματος διενεργούνται κάθε πέντε χρόνια, ενώ η εκλογή γίνεται με τη διεξαγωγή άμεσης και μυστικής ψηφοφορίας από το λαό. Ομοίως, οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε έτη και η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

Την εκτελεστική εξουσία ασκεί το διορισμένο από τον Πρόεδρο υπουργικό συμβούλιο, ενώ τη νομοπαραγωγική διαδικασία εκκινεί και εκτελεί ο Οίκος των Αντιπροσώπων. Τη δικαστική εξουσία ασκούν το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, το Περιφερειακό Δικαστήριο και το Δικαστήριο της Δίκης. Σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης (περιφερειακής και δημοτικής), υπάρχουν 6 επαρχίες, 33 δήμοι και 483 κοινότητες, ενώ περίπου το 1/3 αυτών εντοπίζονται στα Κατεχόμενα.

Η ελληνική και η τουρκική γλώσσα αποτελούν τις επίσημα ομιλούμενες του Κράτους. Το κυπριακό ιδίωμα που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία των Ελληνοκυπρίων αποτελεί διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας.

Το παραχωρημένο Σύνταγμα και η τουρκική εισβολή

Ο δυαδισμός είναι η βασική αρχή που διαπνέει το κυπριακό Σύνταγμα, ενώ οι οικείες συνταγματικές διατάξεις που τον προβλέπουν δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. Για αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρείται ένα αυστηρό Σύνταγμα. Πρόκειται για παραχωρημένο συνταγματικό χάρτη, μιας και δεν έχει θεμελιώδες έρεισμα τη λαϊκή κυριαρχία ή τη δημοκρατική αρχή, αλλά αποτελεί προϊόν των γενικότερων διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στην υπογραφή της Συνθήκης της Ζυρίχης, το 1960. Η ανεξαρτησία της Κύπρου από την αποικιακή βρετανική κυριαρχία ανακηρύχθηκε στις 20 Αυγούστου 1960.

Μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, υπήρξε η παράνομη μονομερής ανακήρυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου που αφορά στο 37% του κυρίαρχου κυπριακού εδάφους και ο αντίστοιχος εκτοπισμός 160.000 Ελληνοκυπρίων από τις νόμιμες περιουσίες τους. Εξαιτίας της, η πρωτεύουσα του νησιού και της Κυπριακής Δημοκρατίας Λευκωσία έχει διχοτομηθεί. Ως συνέπεια της παράνομης τουρκικής εισβολής, οι έδρες της Βουλής που ανήκαν πριν την εισβολή στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν συμπληρώνονται.