“Η γνώση είναι δύναμη.” Φυσικά, αυτό ισχύει και για την Κυπριακή νομοθεσία, καθώς και ό,τι σχετίζεται με αυτή… τάσεις της αγοράς, δικηγορικές εταιρείες, οικονομικές-πολιτικές-γεωπολιτικές εξελίξεις.