Αρκετά έχουν ειπωθεί σε σχέση με τις offshore εταιρείες στην Κύπρο. Πολλοί υποστηρίζουν πως αυτού του είδους οι επιχειρήσεις συνετέλεσαν με κάποιον τρόπο στην οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές παρερμηνείες αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας τους και τη νομιμότητά τους. Με αφορμή αυτές τις παρεξηγήσεις που έχουν δημιουργηθεί και έχουν κατά πολύ αμαυρώσει την αξιοπιστία τους στην αγορά, το νομοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο καλύπτει όλο το φάσμα της ίδρυσης, της εύρυθμης λειτουργίας και του αυστηρού ελέγχου των offshore ή αλλιώς των παράκτιων εταιρειών.

Η Σημασία των Offshore Εταιρειών

Οι υπεράκτιες εταιρείες αποτελούν σημαντικό κομμάτι στην οικονομία της Κύπρου, όπως και πολλών άλλων χωρών. Παρουσιάζουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα, όπως χαμηλότερη φορολογία και προνόμια σε σχέση με τη λειτουργία και τις προοπτικές εξέλιξης. Γι’ αυτό το λόγο αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για πολλούς επιχειρηματίες, όπως επίσης και για πολυεθνικές εταιρείες κάθε είδους.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια και η νομιμότητα των υπεράκτιων εταιρειών, έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο ένα σαφές και περιεκτικό νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτό, ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που καθιστούν την ίδρυση και τη λειτουργία τους προσιτή στο κοινό. Δεν υπάρχουν ασάφειες ως προς τη ρυθμιστική αρχή και τις εισφορές, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει μια offshore εταιρεία. Αυτό που χρειάζεται είναι να πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να συμμορφώνεται πάντοτε με τους νόμους της Κύπρου.

Με αυτές τις συνθήκες, οι offshore εταιρείες μπορούν να ξαναγίνουν κινητήρια δύναμη στην οικονομία της Κύπρου. Παρά τη γενικότερη δυσπιστία που δημιουργήθηκε ως προς μια τέτοια επιλογή επιχείρησης στο παρελθόν, είναι αλήθεια πως προσφέρουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα. Αυτά τα πλεονεκτήματα αφορούν τόσο στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, όσο και στη χώρα. Αντί λοιπόν να απορριφθούν ως ένοχο κομμάτι του παρελθόντος, οι υπεράκτιες εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν αρμονικά και με πλήρη διαφάνεια.