Υπάρχουν ορισμένοι επιμέρους κλάδοι της Κυπριακής αγοράς, όπου εφαρμόζονται αυστηροί νόμοι συμμόρφωσης. Καλό είναι να γνωρίζετε ποιοι είναι αυτοί, για δική σας διευκόλυνση και διασφάλιση.