Η κυπριακή νομοθεσία δίνει ανάσες στην Οικονομία

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν μεγάλο πληγή σε μια κοινωνία. Οι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και να αφήνουν απλήρωτες δόσεις δανείου. Αυτές οι δόσεις πολλαπλασιάζονται και οι κίνδυνοι οικονομικής καταστροφής είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτοί. Ωστόσο, η κυβέρνηση λαμβάνει μέριμνα για συγκεκριμένες περιπτώσεις, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σημαντική βελτίωση της κατάστασης.

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία

Πιο συγκεκριμένα, από την Τράπεζα της Κύπρου έχει εκκινήσει το Σχέδιο «Εστία», με σπουδαία οφέλη για τους εν λόγω δανειολήπτες. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ένα δάνειο δεν εξυπηρετείται, το συγκεκριμένο Σχέδιο προβλέπει ικανοποιητικές λύσεις και για τις δύο πλευρές τής δανειακής σύμβασης. Σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου, οι δανειολήπτες προχωρούν σε αναδιάρθρωση του δανείου τους. Ως αποτέλεσμα, ενισχύεται η οικονομική τους δυνατότητα να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, την ίδια στιγμή που τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι εξασφαλισμένα.

Παράλληλα, η Τράπεζα ωφελείται από τη συστηματική εισροή κεφαλαίων εκ μέρους των δανειοληπτών. Άλλωστε, μια κοινά επωφελής συμφωνία είναι πάντοτε μια συμφωνία που όλοι επιθυμούν να φέρουν εις πέρας. Τέτοιες πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και δίνουν ανάσες στα νοικοκυριά και τους ιδιώτες με παρόμοια οικονομικά προβλήματα.

Σωτήριες επενδύσεις για την Οικονομία

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις είναι σημαντικές οι επενδύσεις. Για μια κοινωνία, η βελτίωση των συνθηκών για την εισροή επενδύσεων σε νευραλγικούς τομείς της αγοράς κρίνεται αναγκαία. Ανάμεσα σε αυτούς τους τομείς, περιλαμβάνονται ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εξωστρεφούς χαρακτήρα.

Η ψυχαγωγία αποτελεί, επίσης, σπουδαίο πυλώνα της οικονομίας, με εξαιρετικές προοπτικές κέρδους. Η κοινωνία είναι ιδιαίτερα δεκτική στην ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, πολλοί είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται ζωηρά για παιχνίδια καζίνο και ιστοσελίδες στοιχήματος με συμφέρουσες αποδόσεις.

Οι εκάστοτε τραπεζικοί οργανισμοί και οι κυβερνητικές δομές πρέπει πάντοτε να συνεργάζονται στενά, έτσι ώστε να φροντίζουν για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και την αδιάσπαστη εισροή των απαιτούμενων κεφαλαίων.